Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7646

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van de Nationale ombudsman over 2007 (31363), te weten:

- de motie-Pechtold c.s. over het domein van de Nationale ombudsman (31363, nr. 4);

- de motie-Madlener/Brinkman over het alleen in behandeling nemen van klachten van Nederlanders en vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning (31363, nr. 5).

(Zie vergadering van 1 juli 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Pechtold stel ik voor, zijn motie (31363, nr. 4) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Madlener/Brinkman (31363, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.