Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7658

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verpakkingen en zwerfafval, te weten:

- de motie-Duyvendak/Van der Ham over continuering van het bestaande statiegeldsysteem (28694, nr. 61);

- motie-Neppérus over heroverweging van de verpakkingsbelasting (28694, nr. 62);

- motie-Vietsch/Neppérus over het onderscheid tussen voor- en nascheiding van plastic afval (28694, nr. 63);

- de motie-Vietsch over het niet per aankoop doorberekenen van de verpakkingsbelasting aan de consument (28694, nr. 64);

- motie-Poppe over een controleerbare eindverantwoordelijkheid voor de middelen in het afvalfonds (28694, nr. 65);

- de motie-Poppe over de vierde wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan (28694, nr. 66);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over afzien van een invoerplafond voor brandbaar afval (28694, nr. 67).

(Zie vergadering van 2 juli 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Duyvendak stel ik voor, zijn motie (28694, nr. 61) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Neppérus (28694, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vietsch/Neppérus (28694, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vietsch (28694, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Poppe (28694, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (28694, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (28694, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.