Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 30

30 Stemmingen woonakkoord

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het bericht "Slechts een zesde van de economen gelooft in het woonakkoord",

te weten:

  • - de motie-Fritsma over het van tafel vegen van het woonakkoord (32847, nr. 55);

  • - de motie-Voortman over heroverweging van de Blok-hypotheek (32847, nr. 56);

  • - de motie-Voortman over een betere balans tussen huur- en koopmarkt (32847, nr. 57);

  • - de motie-Paulus Jansen over een langetermijnvisie op de woningmarkt (32847, nr. 58).

(Zie vergadering van 11 april 2013.)

In stemming komt de motie-Fritsma (32847, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (32847, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (32847, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (32847, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.