Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 23

23 Stemmingen Ontwikkelingen moskee-internaten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Ontwikkelingen moskee-internaten,

te weten:

  • - de motie-Azmani/Yücel over geen dubbele kinderbijslag voor kinderen op een moskee-internaat (33400-XV, nr. 93);

  • - de motie-Azmani/Yücel over een afdwingbaar kwaliteitskader voor moskee-internaten (33400-XV, nr. 94);

  • - de motie-Van Klaveren over onderzoek naar mishandelingen tijdens Koranlessen (33400-XV, nr. 95);

  • - de motie-Van Klaveren over sluiting van alle moskee-internaten (33400-XV, nr. 96);

  • - de motie-Van Klaveren over het seponeren van een aangifte tegen een klokkenluider (33400-XV, nr. 97);

  • - de motie-Karabulut over de financiering van moskee-internaten (33400-XV, nr. 98);

  • - de motie-Karabulut over wettelijk regelen van het toezicht op moskee-internaten (33400-XV, nr. 99);

  • - de motie-Bisschop over handhaving van de wettelijke regels door gemeenten (33400-XV, nr. 100).

(Zie vergadering van 10 april 2013.)

De voorzitter:

Mevrouw Karabulut verzoekt om eerst te stemmen over motie nr. 98 alvorens te stemmen over de overige moties.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Dat moet zijn nr. 99 over het wettelijk toezicht.

De voorzitter:

Dan gaan wij eerst stemmen over motie nr. 99.

In stemming komt de motie-Karabulut (33400-XV, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azmani/Yücel (33400-XV, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azmani/Yücel (33400-XV, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (33400-XV, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (33400-XV, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (33400-XV, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (33400-XV, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop (33400-XV, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.