Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 10

10 Stemmingen quickscan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de quickscan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand,

te weten:

  • - de motie-Van der Steur/Recourt over ervaring opdoen met "no cure, no pay" in enige vorm (31753, nr. 61).

(Zie vergadering van 2 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van der Steur/Recourt (31753, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.