Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 38

38 Stemmingen Brief Cyprus

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer ten behoeve van de Conferentie van Voorzitters van Europese Parlementen van 21 tot 23 april 2013 in Nicosia (30180, nr. 20).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met toezending van de brief aan de Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Cyprus.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 16.10 uur tot 16.30 uur geschorst.

Voorzitter: Arib