Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 13

13 Stemming motie Wet overleg huurders verhuurder

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren vve's,

te weten:

  • - de motie-Verhoeven over voorkomen dat vve's als bedrijven worden behandeld (27926, nr. 197).

(Zie vergadering van 9 april 2013.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.