Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 12

12 Stemmingen bindend studieadvies

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over uitbreiding bindend studieadvies,

te weten:

  • - de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over afzien van de uitbreiding van het bindend studieadvies (31288, nr. 332);

  • - de motie-Van Meenen over een maximering van het experiment (31288, nr. 333);

  • - de motie-Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen (31288, nr. 334);

  • - de motie-Mohandis over geen gedwongen beëindiging van een studie in het derde studiejaar (31288, nr. 335);

  • - de motie-Mohandis over een beperking van de deelname aan het experiment (31288, nr. 336);

  • - de motie-Bisschop over een beperking van de voorgehangen AMvB (31288, nr. 337);

  • - de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen over een parlementair oordeel na 1 juni (31288, nr. 338);

  • - de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen over instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad (31288, nr. 339);

  • - de motie-Rog over een mogelijkheid om te stoppen met het experiment (31288, nr. 340).

(Zie vergadering van 9 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk (31288, nr. 332).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31288, nr. 333).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31288, nr. 334).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mohandis (31288, nr. 335).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mohandis (31288, nr. 336).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop (31288, nr. 337).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen (31288, nr. 338).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen (31288, nr. 339).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rog (31288, nr. 340).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.