Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 17

17 Stemmingen moties seksueel misbruik minderjarigen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk,

te weten:

  • - de motie-Van der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten (33400-VI, nr. 96);

  • - de motie-Van der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur (33400-VI, nr. 97).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van der Steur c.s. (33400-VI, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Steur c.s. (33400-VI, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.