32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 11 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de conclusies en aanbevelingen van de tijdelijke commissie Huizenprijzen;

verzoekt de regering om, bij de hervormingen op de woningmarkt een betere balans te zoeken tussen de huur- en de koopmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven