Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 16

16 Stemmingen Verantwoordingsstukken 2012

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2012 (31428, nr. 6).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.