Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 24

24 Stemmingen Kinderopvang

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Kinderopvang,

te weten:

  • - de motie-Ulenbelt over tegengaan van een tweedeling in het aanbod van kinderopvang (31322, nr. 205);

  • - de motie-Van Vliet over ontmoedigen van overnames door durfkapitalisten (31322, nr. 206);

  • - de motie-Van Ojik/Voortman over aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel (31322, nr. 207);

  • - de motie-Van Ojik/Voortman over alleenstaande ouders die met hun ouders samenwonen (31322, nr. 208);

  • - de motie-Heerma/Van Weyenberg over het deels terugdraaien van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag (31322, nr. 209);

  • - de motie-Heerma over het mogelijk maken van investeringen in kinderopvangorganisaties (31322, nr. 210).

(Zie vergadering van 10 april 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Heerma stel ik voor, zijn motie (31322, nr. 210) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (31322, nr. 205).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Vliet (31322, nr. 206).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Voortman (31322, nr. 207).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Voortman (31322, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heerma/Van Weyenberg (31322, nr. 209).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.