Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 28

28 Stemmingen Dierziekten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over dierziekten en antibioticagebruik veehouderij,

te weten:

  • - de motie-Lodders over een ophokgebod tijdens de vogeltrek (29683, nr. 147);

  • - de motie-Van Gerven/Thieme over het terugdringen antibioticagebruik door de sector (29683, nr. 149);

  • - de motie-Dik-Faber over praktijkproeven met alternatieven voor antibiotica (29683, nr. 151);

  • - de motie-Schouw over de totstandkoming van cijfers voor antibioticagebruik (29683, nr. 152);

  • - de motie-Thieme over stoppen met SPF-stallen (29683, nr. 154);

  • - de motie-Thieme/Van Gerven over strenge eisen voor koppelbehandelingen (29683, nr. 155).

(Zie vergadering van 11 april 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Thieme stel ik voor, haar motie (29683, nr. 154) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Lodders (29683, nr. 147).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Thieme (29 683, nr. 149).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29683, nr. 151).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw (29683, nr. 152).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thieme/Van Gerven (29683, nr. 155).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Excuus, de fractie van de ChristenUnie wenst geacht te worden voor de motie-Van Gerven/Thieme (29683, nr. 149) te hebben gestemd.

De voorzitter:

Waarvan akte.