Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 33

33 Stemmingen sluiting ouderenzorglocaties

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over dreigende sluiting van 800 ouderenzorglocaties,

te weten:

  • - de motie-Agema over het niet afschaffen van de verzorgingstehuizen (29389, nr. 50);

  • - de motie-Leijten over het uitstellen van extramuraliseren van zorgzwaartepakket 3 (29389, nr. 51);

  • - de motie-Krol over een uitgebreide visie op ouderenzorg in Nederland (29389, nr. 52).

(Zie vergadering van 11 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Krol (29389, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Krol en Keijzer. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 53, was nr. 52 (29389).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Agema (29389, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (29389, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol/Keijzer (29389, nr. 53, was nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.