Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 35

35 Stemmingen interpellatie-Agema

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed,

te weten:

(Zie vergadering van 11 april 2013.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.