32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 11 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de tijdelijke commissie Huizenprijzen constateert dat de verruimde leennormen zorgden voor het oprekken van de leencapaciteit, met bovenmatige prijsstijging tot gevolg;

constaterende dat banken, hypotheekadviseurs en de Autoriteit Financiële Markten bedenkingen hebben bij de Blok-hypotheek als verruimde leennorm;

verzoekt de regering, de Blok-hypotheek te heroverwegen en de Kamer in mei te informeren over de uitkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven