Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 15

15 Stemmingen Brief vierde EU-spoorpakket

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de voorstellen uit het vierde EU-spoorpakket (33545, nr. 8).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen, onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden, tegen het voorstel te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.