Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 18

18 Stemmingen initiatiefvoorstel verbod op godslastering

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering (32203).

(Zie vergadering van 10 april 2013.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Mag ik het aan de initiatiefnemer het verzoek doen om de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen?

De heer Schouw (D66):

Mevrouw de voorzitter, de heer De Wit en ik hebben na goed overleg gemeend om op uw vraag "ja" te antwoorden.

De voorzitter:

Dank u wel, en succes. Gefeliciteerd alvast met de eerste stap.