32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 58 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 11 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de parlementaire commissie Huizenprijzen deze week aangeeft dat de hypotheekschulden te hoog zijn en dat ook de SER onlangs adviseerde de woningmarkt te verbeteren door de grote hypotheekschuld in Nederland aan te pakken;

overwegende dat de minister voor Wonen en Rijksdienst gisteren aangaf zijn beleid ondanks deze adviezen niet te wijzigen;

van mening dat het de regering schort aan een langetermijnvisie op problemen op zowel de koop- als de huurmarkt;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst voor 2014 te komen met een langetermijnvisie op de woningmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Naar boven