Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 29

29 Stemmingen Passend onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over passend onderwijs,

te weten:

  • - de motie-Ypma c.s. over het met ouders vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (31497, nr. 95);

  • - de motie-Straus over hoogbegaafdheid meenemen bij de invoering van passend onderwijs (31497, nr. 97).

(Zie vergadering van 11 april 2013.)

In stemming komt de motie-Ypma c.s. (31497, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Straus (31497, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.