32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 11 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel economen niet geloven dat het woonakkoord binnen twee jaar zal leiden tot herstel van de woningmarkt;

overwegende dat dit te wijten is aan de verkeerde maatregelen die zijn opgenomen in het woonakkoord;

verzoekt de regering, het recentelijk tot stand gekomen woonakkoord nog sneller van tafel te vegen dan het tot stand is gekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Naar boven