Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 21

21 Stemming motie Steun aan Cyprus

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de overeenstemming over de steun aan Cyprus,

te weten:

(Zie vergadering van 2 april 2013.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.