Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 22

22 Stemmingen Brief Presidium tijdelijke commissie Woningcorporaties

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van het Presidium over het plan van aanpak van de tijdelijke commissie Woningcorporaties inzake een parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties (33606, nr. 2).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het plan van aanpak en een parlementaire enquêtecommissie in te stellen.

Daartoe wordt besloten.