Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 19

19 Stemmingen Aanpak Jeugdwerkloosheid

Aan de orde zijn de stemmingen over een motie, ingediend bij het debat over de aanpak van jeugdwerkloosheid,

te weten:

  • - de motie-Van Weyenberg over ondernemerschap als onderdeel van de aanpak jeugdwerkloosheid (29544, nr. 443).

(Zie vergadering van 10 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (29544, nr. 443).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.