Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 20

20 Stemmingen Discriminatieonderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over discriminatieonderwerpen,

te weten:

  • - de motie-Karabulut over opstellen van een zwarte lijst van bedrijven (30950, nr. 51);

  • - de motie-Van Klaveren over een verband tussen eergerelateerd geweld en de islam (30950, nr. 52);

  • - de motie-Van Klaveren over intrekken van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (30950, nr. 53);

  • - de motie-Yücel c.s. over evaluatie van het homo-acceptatieprogramma voor migranten (30950, nr. 55);

  • - de motie-Van Weyenberg over monitoring van discriminatie op de arbeidsmarkt (30950, nr. 56).

(Zie vergadering van 10 april 2013.)

In stemming komt de motie-Karabulut (30950, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (30950, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (30950, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg c.s. (30 950, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (30950, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.