Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332131 nr. 31

32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN ULENBELT

Voorgesteld tijdens een Notaoverleg van 27 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat AOW'ers minder vakantiegeld krijgen dan in voorgaande jaren;

overwegende dat deze achteruitgang in besteedbaar inkomen voor veel AOW'ers als een verrassing komt;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het vakantiegeld voor AOW'ers niet wordt verlaagd als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Ulenbelt