Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332131 nr. 33

32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 27 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het koopkrachtbeleid over de hele linie evenwichtig dient te zijn;

verzoekt de regering, bij elke begroting een cumulatief koopkrachtoverzicht te geven voor de hele kabinetsperiode met een appreciatie of deze evenwichtig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt