Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332131 nr. 30

32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens een Notaoverleg van 27 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ook sociale minima financieel worden benadeeld door de Wet uniformering loonbegrip;

van mening dat het ongewenst is dat sociale minima de prijs van vereenvoudiging van het loonbegrip moeten betalen;

verzoekt de regering, compenserende maatregelen te treffen voor sociale minima,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir