Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332131 nr. 29

32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET C.S.

Voorgesteld tijdens een Notaoverleg van 27 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sinds de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 vooral 65-plussers flink in koopkracht achteruit zijn gegaan;

overwegende dat dit wordt veroorzaakt door de tariefstijging in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting waar voor de 65-plussers geen duurzame compensatie tegenover staat, terwijl 65-plussers al getroffen worden door een stapeling van lastenverzwarende maatregelen;

constaterende dat 65-plussers hierdoor worden achtergesteld ten opzichte van 65-minners, met uitschieters in de koopkrachtdaling van wel 6%;

verzoekt de regering, binnen het stelsel van de wet (de Wul) het tarief in de eerste schijf voor 65-plussers te verlagen tot het niveau van voor 1 januari 2013,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Bashir

Klein