Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333465 nr. 8

33 465 Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 3 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de waterschapsbelastingen niet excessief mogen stijgen;

constaterende dat er meerdere oplopende kosten te verwachten zijn voor de waterschappen, zowel voor waterkwantiteitsmaatregelen als voor waterkwaliteitsmaatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water;

verzoekt de regering, de kosten voor waterkwaliteitsmaatregelen ook te verhalen op de vervuiler en hiertoe een financieringssystematiek te ontwerpen zodat de waterschapsbelastingen daardoor niet verhoogd hoeven te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi