Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331753 nr. 59

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN OSKAM

Voorgesteld 2 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten voor de gefinancierde rechtsbijstand stijgen;

constaterende dat dit in overwegende mate gerelateerd is aan wijzigingen van overheidsbeleid;

overwegende dat toegang tot rechtsbijstand van essentieel belang is voor de rechtsstaat;

verzoekt de regering, in de toelichting bij toekomstige wetsvoorstellen expliciet in te gaan op het kosteneffect voor de gefinancierde rechtsbijstand,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Oskam