Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331389 nr. 127

31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 127 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 122

Voorgesteld 9 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, met spoed concrete huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen op te stellen per diersoort voor de dieren die op de positieflijst komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven