Aan de orde is de behandeling van:

nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22112, nr. 1010).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2010.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven