Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het vreemdelingen- en asielbeleid, te weten:

- de motie-De Krom over onmiddellijk stoppen met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers (19637, nr. 1337);

- de motie-Van Velzen over ruimhartig omgaan met gemeenten die opvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers (19637, nr. 1338);

- de motie-Azough over bevestiging van informatie in het ambtsbericht door het Team Internationale Misdrijven en de 1F-Unit (19637, nr. 1339);

- de motie-Spekman/Anker over een mogelijke verblijfsvergunning voor een minderjarig kind (19637, nr. 1340).

(Zie vergadering van 21 april 2010.)

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Krom.

De heer De Krom (VVD):

Voorzitter. Mijn fractie wil graag hoofdelijk stemmen over de motie op stuk nr. 1340, de motie-Spekman/Anker.

De voorzitter:

Wij zullen dat voorbereiden.

In stemming komt de motie-De Krom (19637, nr. 1337).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (19637, nr. 1338).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azough (19637, nr. 1339).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Spekman/Anker (19637, nr. 1340).

De voorzitter:

Voordat wij overgaan tot een hoofdelijke stemming, moet ik meedelen dat er bij de uitslag van de vorige hoofdelijke stemming over de motie-Ormel (28286, nr. 403) een fout is gemaakt. Er waren 71 stemmen voor, zoals gezegd, maar er waren 67 stemmen tegen in plaats van 68.

Wij gaan over tot de hoofdelijke stemming over de motie-Spekman/Anker (19637, nr. 1340).

Vóór stemmen de leden: Kalma, Kant, Karabulut, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, Laaper, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Linhard, Luijben, Ortega-Martijn, Ouwehand, Pechtold, Polderman, Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, De Roos-Consemulder, Samsom, Sap, Slob, Smeets, Smits, Spekman, Tang, Thieme, Timmer, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Vos, Waalkens, Wiegman-van Meppelen Scheppink, De Wit, Wolbert, Yücel, Anker, Arib, Azough, Bashir, Besselink, Blom, Boelhouwer, Van Bommel, Bouwmeester, Cramer, Van Dam, Depla, Dibi, Jasper van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Eijsink, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Van der Ham, Hamer, Heijnen, Irrgang, Jacobi en Jansen.

Tegen stemmen de leden: Knops, Koopmans, Koppejan, De Krom, Mastwijk, Meeuwis, Van Miltenburg, De Mos, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, De Pater-van der Meer, Pieper, Remkes, De Roon, De Rouwe, Rutte, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Sterk, Teeven, Van Toorenburg, Uitslag, Vietsch, Van der Vlies, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Wilders, Willemse-van der Ploeg, Aasted Madsen-van Stiphout, Agema, Algra, Aptroot, Van Beek, Bilder, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, Bosma, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Çörüz, Dezentjé Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Jan Jacob van Dijk, Eski, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Graus, Griffith, Van Haersma Buma, Harbers, Haverkamp, Van Hijum, Ten Hoopen, Jager, Joldersma en Jonker.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 70 tegen 67 stemmen is aangenomen.

(geroffel op de bankjes)

Naar boven