Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Q-koorts, te weten:

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over aangepaste maatregelen voor het besmet verklaren en ruimen van bedrijven (28286, nr. 391);

- de motie-Van Gerven over een collectieve regeling voor Q-koortspatiënten (28286, nr. 392);

- de motie-Van Gerven over het van kracht laten blijven van het fok- en aanvoerverbod (28286, nr. 393);

- de motie-Van Gerven over hygiënemaatregelen rondom mest (28286, nr. 395);

- de motie-Thieme over intrekken van de versoepeling van de Q-koortsmaatregelen (28286, nr. 396);

- de motie-Thieme over een tussenrapportage van de commissie-Van Dijk (28286, nr. 397);

- de motie-Thieme over wegnemen van de financiële prikkel om bokken en rammen te ruimen (28286, nr. 398);

- de motie-Van der Vlies over herhaald, individueel testen van gespaarde vrouwelijke en gevaccineerde melkgeiten en -schapen (28286, nr. 399);

- de motie-Van der Vlies over in het verlichte regime plaatsen van gevaccineerde melkschapenbedrijven (28286, nr. 400);

- de motie-Ormel c.s. over een advies van de deskundigencommissie over het fokverbod (28286, nr. 402);

- de motie-Ormel over het opzetten van een Q-koortseradicatieprogramma (28286, nr. 403);

- de motie-Ormel/Cramer over een vergoeding voor het ruimen van bokken die besmet zijn met de Q-koortsbacterie (28286, nr. 404);

- de motie-Waalkens c.s. over verlenen van vergunningen voor geitenbedrijven (28286, nr. 405).

(Zie vergadering van 20 april 2010.)

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (28286, nr. 391).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28286, nr. 392).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28286, nr. 393).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28286, nr. 395).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 396).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 397).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 398).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (28286, nr. 399).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (28286, nr. 400).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ormel c.s. (28286, nr. 402).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel (28286, nr. 403).

De voorzitter:

Ik constateer dat aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd, waardoor er 75 stemmen voor en 75 stemmen tegen zijn. Aangezien de stemmen staken, moet er hoofdelijk worden gestemd.

De heer Ormel (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Het lid Verdonk is afwezig.

De voorzitter:

Er zijn heel veel leden afwezig. We werken fictief met 150 leden, tenzij we hoofdelijk stemmen. Dus we gaan over tot hoofdelijke Voorzitterstemming.

Mevrouw Gerkens (SP):

Voorzitter. Volgens mij heeft de heer Ormel een punt. Het is namelijk niet zo dat een lid afwezig is, maar er is een fractie afwezig.

De voorzitter:

Nee, echt niet.

Dames en heren. Zelfs als ik praat, wordt er nog doorgepraat. Ik vraag u om heel stil te zijn, want dan kan het heel snel en anders duurt het langer dan noodzakelijk.

Vóór stemmen de leden: Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van Velzen, Vietsch, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Wilders, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Aasted Madsen-van Stiphout, Agema, Algra, Atsma, Bashir, Bilder, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, Van Bommel, Bosma, Brinkman, Çörüz, Tony van Dijck, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Eski, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Graus, Van Haersma Buma, Haverkamp, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jager, Jansen, Joldersma, Jonker, Kant, Karabulut, Knops, Koopmans, Koppejan, Langkamp, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Mastwijk, De Mos, De Nerée tot Babberich, Omtzigt, Ormel, De Pater-van der Meer, Pieper, Polderman, Poppe, Van Raak, Roemer, De Roon, De Roos, De Rouwe, Schermers, Schinkelshoek, Smilde, Smits en Sterk.

Tegen stemmen de leden: Thieme, Timmer, Van der Veen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Van der Vlies, Vos, Waalkens, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wolbert, Yücel, Anker, Aptroot, Arib, Azough, Van Beek, Besselink, Blok, Blom, Boelhouwer, Bouwmeester, Ten Broeke, Van der Burg, Cramer, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Van Dijken, Dijsselbloem, Eijsink, Van Gent, Griffith, Van der Ham, Hamer, Harbers, Heijnen, Jacobi, Kalma, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Laaper, Leerdam, Linhard, Meeuwis, Van Miltenburg, Neppérus, Nicolaï, Ortega-Martijn, Ouwehand, Pechtold, Remkes, Roefs, Rutte, Samsom, Sap, Schippers, Slob, Smeets, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Van der Staaij, Tang en Teeven.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 71 tegen 68 stemmen is aangenomen.

Ik moet nog melden dat de heer Zijlstra is opgenoemd, maar hij had zich afgemeld.

In stemming komt de motie-Ormel/Cramer (28286, nr. 404).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Waalkens c.s. (28286, nr. 405).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven