Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de leden Koopmans en Cramer over de initiatiefnota Grenzeloos Genoeg(en); Visie op grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer (31553, nr. 6), te weten:

- de motie-Mastwijk c.s. over geen instemming verlenen aan een vervoerplan waarin niet in een snelle verbinding tussen Antwerpen en Roosendaal is voorzien (32351, nr. 2);

- de motie-Mastwijk/Anker over toevoegen van hsl-stations net over de grens aan de lijst met te bedienen stations (32351, nr. 3);

- de motie-Mastwijk/Anker over overnemen van de aanbevelingen uit de initiatiefnota "De grenzen voorbij" (32351, nr. 4);

- de motie-Anker/Mastwijk over plannen voor een tweede fase investeringen in het grensoverschrijdend spoorvervoer (32351, nr. 5);

- de motie-Anker/Mastwijk over verbeteringen voor het meenemen van fietsen in de trein (32351, nr. 6);

- de motie-Anker/Mastwijk over afschaffen van het grenstarief (32351, nr. 7);

- de motie-Anker/Mastwijk over meenemen van de inbouw van ERTMS in de infrastructuur (32351, nr. 8);

- de motie-Anker/Mastwijk over opnemen van station Eijsden in een van beide nieuwe concessies (32351, nr. 9).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Mastwijk c.s. (32351, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk/Anker (32351, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk/Anker (32351, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker/Mastwijk (32351, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker/Mastwijk (32351, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker/Mastwijk (32351, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker/Mastwijk (32351, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker/Mastwijk (32351, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven