Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de NPV toetsingsconferentie, te weten:

- de motie-Van Velzen/Azough over niet langer uitvoeren van de kernwapentaak (32123 V, nr. 84);

- de motie-Van Velzen/Azough over openheid over de aanwezigheid van kernwapens in lidstaten van de NAVO (32123 V, nr. 85);

- de motie-Van Velzen/Azough over de wenselijkheid van terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa (32123 V, nr. 86).

(Zie vergadering van 21 april 2010.)

In stemming komt de motie-Van Velzen/Azough (32123-V, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Azough (32123-V, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Azough (32123-V, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Nu mijn motie is aangenomen, ontvang ik heel graag – het liefst nog deze week – een brief van de minister van Buitenlandse Zaken, waarin hij laat weten hoe hij die motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven