Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over het bevriezen van salarissen van onderwijzers en agenten, te weten:

- de motie-Van der Ham c.s. over onverkort uitvoeren van afspraken en toezeggingen (32124, nr. 11);

- de motie-Azough c.s. over van toepassing verklaren van het referentiemodel (32124, nr. 12).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (32124, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azough c.s. (32124, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven