Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7352

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over defensiepersoneel, te weten:

- de motie-Eijsink c.s. over het altijd in behandeling nemen van een vordering wegens PTSS door een (oud-)militair (31200 X, nr. 111).

(Zie vergadering van 22 april 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.