Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7349

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de jaarverslagen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, te weten:

- de motie-Koopmans/Van Hijum over ombouwen van de keersluis bij Zwartsluis tot schutsluis (31444 XII, nr. 7).

(Zie wetgevingsoverleg van 18 juni 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heren Koopmans en Van Hijum stel ik voor, hun motie (31444-XII, nr. 7) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.