Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7351-7352

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kinderopvang, te weten:

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over een overzicht van de extra kosten voor kinderopvang (31322, nr. 27);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over overleg met de sector en de sociale partners (31322, nr. 28);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over overleg over de stelselwijziging van gastouderopvang (31322, nr. 29);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over waarborging van de huidige flexibiliteit van de kinderopvang (31322, nr. 30);

- de motie-Koşer Kaya over afzien van de bezuiniging op kinderopvang (31322, nr. 31);

- de motie-Van Gent c.s. over een notitie koopkrachteffecten kinderopvang (31322, nr. 32);

- de motie-Langkamp over het werkgeversdeel in de kosten van kinderopvang (31322, nr. 33).

(Zie vergadering van 26 juni 2008.)

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. (31322, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (31322, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (31322, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (31322, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (31322, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (31322, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp (31322, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.