Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7346

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over palliatieve zorg, te weten:

- de motie-Van Miltenburg over de financiering van kortdurende medische zorg (29509, nr. 23);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over psychosociale zorg en geestelijke verzorging (29509, nr. 25).

(Zie vergadering van 25 juni 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink stel ik voor, haar motie (29509, nr. 25) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg (29509, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.