Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7352

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het jaarverslag 2007 van het ministerie van Economische Zaken, te weten:

- de motie-Graus over de bouw van een kerncentrale behorende tot de derde generatie (31444 XIII, nr. 13);

- de motie-Graus over verlichting van de administratieve lasten voor ondernemers (31444 XIII, nr. 14);

- de motie-Graus over onderzoek naar een ondergrondse pompaccumulatiecentrale (OPAC) (31444 XIII, nr. 15).

(Zie wetgevingsoverleg van 26 juni 2008.)

In stemming komt de motie-Graus (31444-XIII, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31444-XIII, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31444-XIII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.