Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7352

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het veteranenbeleid, te weten:

- de motie-Eijsink over schadeloosstelling voor getroffen veteranen (30139, nr. 47).

(Zie notaoverleg van 30 juni 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.