Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7346

Aan de orde is de behandeling van:

de brief Presidium over beëindiging status van groot project voor het project SUWI (26448, nr. 370).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de status van groot project van SUWI te beëindigen.

Daartoe wordt besloten.