Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7342

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Transportraad, te weten:

- de motie-Roemer over compensatie van en bijstand aan luchtreizigers (21501-33, nr. 166).

(Zie vergadering van 19 juni 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.