Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7347

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het vervoerplan van de NS en het beheer door ProRail, te weten:

- de motie-De Krom over onderzoek naar het opnemen van kostenefficiëntie als prestatie-indicator (29984, nr. 142).

(Zie vergadering van 25 juni 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.