Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7343

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het jaarverslag 2007 van het ministerie van OCW, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over een heldere registratie voor het mbo van het aantal bevoegde docenten (31444 VIII, nr. 7).

(Zie wetgevingsoverleg van 23 juni 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.