Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7350-7351

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de voortgang van het staatkundige proces op de Nederlandse Antillen, te weten:

- de motie-Brinkman over een stappenplan voor de aanpak van corruptie (31200 IV, nr. 57);

- de motie-Brinkman over het niet betalen voor schuldsanering (31200 IV, nr. 58);

- de motie-Brinkman over een plan van aanpak voor het politiekorps en het OM van Sint Maarten (31200 IV, nr. 59);

- de motie-Van Raak over verhoging van de belastingtarieven in de speciale economische zones (31200 IV, nr. 60);

- de motie-Remkes c.s. over de concept-algemene maatregel van rijksbestuur (31200 IV, nr. 61).

(Zie vergadering van 26 juni 2008.)

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-IV, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-IV, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-IV, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-IV, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Remkes c.s. (31200-IV, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.