Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7346-7347

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Wet maatschappelijke ondersteuning, te weten:

- de motie-Agema over het versterken van de Wmo om fraude tegen te gaan (29538, nr. 83);

- de motie-Agema over het korten van gemeenten die niet voldoen aan hun compensatieplicht (29538, nr. 84);

- de motie-Leijten/Kant over het niet langer aanbieden van een lager salaris voor huishoudelijke zorg (29538, nr. 85).

(Zie vergadering van 25 juni 2008.)

In stemming komt de motie-Agema (29538, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29538, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Kant (29538, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.